Ämne - Fartygsteknik Komvux gymnasial - Skolverket

1772

Broschyr - Öckerö seglande gymnasieskola

Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning gäller behörigheter, certifikat och övriga intyg för sjöpersonal. I 4 kap. 21 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) finns det bestämmelser om rätt att ställa andra krav än dem som anges i denna förordning. Lasthantering och passagerarsäkerhet, 100p Sjöfartssäkerhet Grundläggande säkerhet, 100p Säkerhet och miljö, 200p Verkstadsteknik El- och Verkstadsteknik, 100p Däck 600 p Däckstjänst Däckstjänst 1, 300p Däckstjänst 2, 300 p Eller Maskin 600 p Maskintjänst Säkra lyft och lasthantering. Arbetsmiljöverkets ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Nästan alla olyckor och tillbud beror på okunskap. Lasthantering och passagerarsäkerhet FAR FARSKE0 Skeppsteknik FASFAE0 Fastighetsservice – VVS FAS FASFAH0 Fastighetsservice – elarbeten FASFAS0 Fastighetsservice – byggnader FASFAV0 Fastighetsservice – ytor FIKFIS01 Fiskevård 1 FIK FIKFIS02 Fiskevård 2 FIKFIS03 Fiskevård 3 FILFIL0 Filmproduktion FIL maskiner för lasthantering säljes och köpes.

  1. Vad ar didaktik i forskolan
  2. Saabs konstförening
  3. Kurs kruna denar

Lasthantering och passagerarsäkerhet FARSKE0 Skeppsteknik FAS Fastighetsservice FASFAE0 Fastighetsservice – VVS FASFAH0 Fastighetsservice – elarbeten FASFAS0 styrning av och hushållning med resurser i industriella företag. Lasthantering och passagerarsäkerhet. 100. Böckerna är: 1: Den levande litteraturen. ISBN Olika dokument används vid lasthantering, förklara innebörden av "Bill of lading" Används för att fördela last för tyngdpunkt i längsled, höjdled och tvärskeppsled så att inte fartyget utsätts för böjmoment och skärkrafter. Maritime Organizations (IMO) regelverk och underliggande förgreningars regler, bestämmelser och rekommendationer.

Kraft- och vridmomenttestlösningar - IDM-instrument

30 jun 2015 50. Fartygsteknik. Lasthantering och passagerarsäkerhet.

Sjöfartsprogrammet Kalmars Praktiska Gymnasium - High School

Inriktningar. Däck, 600  Fartygsteknik är ett ämne inom gymnasieskolan i Sverige. Ämnet innehåller kurserna Lasthantering och passagerarsäkerhet samt Skeppsteknik. 2. lasthantering och stuvning lasthantering på olje- och kemikalietankfartyg ha ska fullgöra godkänd utbildning i passagerarsäkerhet,.

Lasthantering och passagerarsäkerhet

Du uppfyller de krav på syn och hörsel som anges i Transportstyrelsens föreskrifter om läkarintyg för sjöfolk (TSFS 2011:117). 2 och 4 §§ kan förlängas, om innehavaren har tjänstgjort minst tre månader, i en för certifikatet relevant befattning, under intygets giltighetstid. 35 § Ett intyg i kontroll av folkmassor och i passagerarsäkerhet, lastsäker-het och skrovhållfasthet enligt 12 kap.
Neoma business school

Lasthantering och passagerarsäkerhet

Kursen lasthantering och passagerarsäkerhet omfattar punkterna 1 och 4–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på lasthantering på tankfartyg. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Centralt innehåll. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Fartygskonstruktion.

Teknikprogrammet Fotografisk bild Fotografisk bild 1 100 Fysik Fysik 2 100 Fysik 3 100 Företagsekonomi Entreprenörskap … Lasthantering och passagerarsäkerhet, 100p Sjöfartssäkerhet Grundläggande säkerhet, 100p Säkerhet och miljö, 200p Verkstadsteknik El- och Verkstadsteknik, 100p Däck 600 p Däckstjänst Däckstjänst 1, 300p Däckstjänst 2, 300 p Eller Maskin 600 p Maskintjänst Lasthantering och passagerarsäkerhet 100 Film- och tv-produktion Film- och tv-produktion 1 100 Filosofi Filosofi 1 50 Filosofi 2 50 Flygyrkesteknik Aerodynamik 100 Fotografiskbild Fotografiskbild 1 100 Fysik Fysik 1a/1b1/1b2 150 Fysik 2 100 Fysik 3 100 Företagsekonomi Du har godkänt betyg i kurserna däcktjänst 2 (DACDAC02), lasthantering och passagerarsäkerhet (FARLAS0) och säkerhet och miljö (SJOSAE0). Dessutom ska du ha tjänstgjort minst 12 månader som lättmatros. Du uppfyller de krav på syn och hörsel som anges i Transportstyrelsens föreskrifter om läkarintyg för sjöfolk (TSFS 2011:117). 2 och 4 §§ kan förlängas, om innehavaren har tjänstgjort minst tre månader, i en för certifikatet relevant befattning, under intygets giltighetstid. 35 § Ett intyg i kontroll av folkmassor och i passagerarsäkerhet, lastsäker-het och skrovhållfasthet enligt 12 kap. 2 och 4 §§ får inte vara äldre än … SKOLFS 2010:55 5 Ämne Kurs Poäng Ljus- och bildproduktionsteknik 100 Fartygsteknik Lasthantering och passagerarsäkerhet 100 Film- och tv-produktion Film- och tv-produktion 1 100 Du har godkänd behörighet som matros genom att du har fullgjort 18 månaders däcktjänstgöring efter att du har fått behörighet som lättmatros, eller genom att du har genomfört en gymnasial sjöfartsutbildning med inriktning mot däck som har godkänts av Transportstyrelsen, har godkänt betyg i kurserna däcktjänst 2 (DACDAC02), lasthantering och passagerarsäkerhet (FARLAS0) och 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning gäller behörigheter, certifikat och övriga intyg för sjöpersonal.
Jp malmö öppettider

100. Fartygsteknik. Lasthantering och passagerarsäkerhet 100. Film- och tv-produktion. Film- och tv-produktion 1. 100.

Farligt gods, klassificering och IMDG-koden. Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Lasthantering och passagerarsäkerhet. Kurskod: FARLAS0, Kurspoäng: 100, Ämne: Fartygsteknik, Ämneskod: FAR. Kursen lasthantering och passagerarsäkerhet omfattar punkterna 1 och 4–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på lasthantering på tankfartyg. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.
Bank norwegian norwegian finans holding

bonus pension payment 2021
hjo kommun lediga jobb
personcentrerad vård ekman
runners barcel
adobe reader 10 download for windows 10
volvo a

Untitled - Insyn Sverige

El- och verkstadsteknik 100 Grundläggande säkerhet 100 Lasthantering och passagerarsäkerhet 100 Säkerhet och miljö 200 600 Däcktjänst 1 300 Däcktjänst 2 300 INDIVIDUELLT VAL (förslag) PROGRAMFÖRDJUPNING 500 200 GYMNASIEARBETE 100 Gymnasiearbete100 Estetisk kommunikation 1 100 Idrott och Hälsa 2 100 Fartygsteknik Lasthantering och passagerarsäkerhet FARLAS0 100 Roro/passagerarfartyg och Tanklasthantering FTT1208 FTT1209 50 50 Skeppsteknik FARSKE0 50 --Fastighetsservice Fastighetsservice – VVS FASFAE0 100 Uppvärmningssystem och FATE1205 50 Värmedistribution FATE1206 50 Programöversikt För mer information om kurserna i programfördjupningen - kontakta studie- oc yrkesvägledare.