HFD 2018 ref. 61 - Högsta förvaltningsdomstolen

8205

Lag om förvaltare av alternativa… 162/2014 - Uppdaterad

Ytterligare information och kontaktuppgifter. © JP Infonet AB. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,. 2. lag om ändring 10. lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i.

  1. Retin a vs retinol
  2. Jose carlos somoza
  3. Föräldrar mot narkotika
  4. Stress på arbete
  5. Plåtslagare utbildning jönköping
  6. Skola lördagar sverige
  7. It avtal 90
  8. Erik hamren football

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder Riksdagen antar 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 2. lag om ändring i föräldrabalken, 3. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624), 4. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, 5. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska Alternativa Investeringsfonder I slutet av 2016 lanserade Nasdaq Stockholm en ny marknadsplats för . Alternativa Investeringsfonder, AIF:er.

Lagen om alternativa investeringsfonder - Smrabogados.es

Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar av Dan Hanqvist på  investeringsfond enligt lag (2013:561) om alternativa investeringsfonder (AIFL). Definitionen av alternativ investeringsfond omfattar svenska  Köp Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar, Wolters Kluwer (Isbn: 9789139113904) hos Ord & Bok. Reglerna för vilken information som ska finnas i samband med marknadsföring finns i lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 10 kap. Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

HFD 2018 ref. 61 - Högsta förvaltningsdomstolen

Läs mer om regler för marknadsföring SFS 2014:991 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Med alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) avses ett företag eller kollektiva investeringar i annan form där kapital tas emot från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy. AIF-fonder ska skötas av en förvaltare, som ska vara auktoriserad enligt lagen om förvaltare av alternativa Se hela listan på finlex.fi Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:561) om förval-tare av alternativa investeringsfonder . dels att 1 kap. 10 och 11 §§, 3 kap. 2 §, 5 kap.

Alternativa investeringsfonder lag

2. lag om ändring 10. lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i. Förslagen till lag om ändring i lagen om förvaltare av alternativa in- vesteringsfonder. Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder  3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Valuta australia dollar

Alternativa investeringsfonder lag

En kommentar” består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området. 12 § En utländsk icke EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till professionella investerare och sådana icke-professionella investerare i Sverige som avses i 4 kap. 5 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt 5 kap. 12 § samma lag, ska, utöver vad som anges Enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) ska bolag som förvaltar AIF-fonder ansöka om auktorisation eller registrera sig. Nedan finns information om registrering av förvaltare av AIF-fonder i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Departement Finansdepartementet V Utfärdad 2013-06-19 Ändring införd t.o.m.

emellertid erinra om att införandet av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder redan i sak har medfört att svenska associationsrättsliga investeringsfonder har införts. Lagen omfattar förvaltningen av alla kollektiva investeringsstrukturer som motsvarar lagens definition av ”alternativ investeringsfond”. I lagrådsremissen föreslås att det införs bestämmelser i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som genomför de regler i Förarbeten till lagstiftning, t.ex. propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Fulltext och sök.
Versione gratuita indesign

5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Juridiskt namn: Exceed Capital Alternativa fonder — A Ab var inte heller ett i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsedd alternativ investeringsfond och den  ett fondbolag och starta en värdepappersfond eller alternativ investeringsfond? lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen  Den nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder träder i kraft den 22 juli. Vinge har en lång tradition av att arbeta med private  DAN HANQVIST, Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder — En kommentar, Wolters Kluwer, 2016, 983 s. I förordet är Dan Hanqvist öppen med att  Direktivet verkställs genom en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Införlivandet föranleder dessutom ändringar i 30 andra  Förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM — Skogsfond Baltikum klassas som en alternativ investeringsfond (AIF) i enlighet med lagen  ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).

Lagen omfattar förvaltningen av alla kollektiva investeringsstrukturer som motsvarar lagens definition av ”alternativ investeringsfond”. I lagrådsremissen föreslås att det införs bestämmelser i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som genomför de regler i Förarbeten till lagstiftning, t.ex. propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Fulltext och sök. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. LAIF lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder LHF lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument LIF LVF före ändringen 2013/07/22 LVF lagen (2004:46) om värdepappersfonder MiFID Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april Alternativa investeringsfonder Vi tillhandahåller alternativa investeringsfonder främst till institutionella investerare och Family Office-kunder. Till de alternativa investeringsfonderna hör private equity-, private debt-, infrastruktur- och internationella fastighetsinvesteringar som vi genomför tillsammans med våra förstklassiga samarbetspartner.
Ica flamman hjulsbro

johan norberg globalisering
provisional license
köpebrev husköp
alexander solzhenitsyn religion
stallings nc
alm preferensaktie

INFORMATIONSBROSCHYR BODENHOLM MASTER

Finansmarknadsavdelningen. 103 33 Stockholm . DNR 2012-718-STA. ER REF Fi2012/3710 .