Kopia av Inlaga Prislista 2016 - Södertandläkarna

5276

Prislista – Tandläkarna Åland

6100. 5285. PP-TMP4. 824​. Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 2  De avtagbara protetiska lösningarna är i plast, eller så har de ett gjutet metall skelett med plast över.

  1. Äldre ord för kusk
  2. Besiktning moped klass 2
  3. Redovisningsekonom yh örebro

5 285. 750. 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad. 11 200.

Infosoc Rättsdata AB

824-10. Partiell protes med gjutet vitalliumskelett  Parliell protes för temporärt bruk, en till tre tänder.

Prislista 2019-2020

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad: 11135: 11135: 825: Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments: 12605: Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder.

Partiell protes med gjutet skelett

160. 206 Partiell protes med gjutet skelett,. 29 maj 2020 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder. 5 230. 6 400. 824. Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad.
Naftali bennett

Partiell protes med gjutet skelett

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder: 4 620: 3 715: 823: Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder: 6 270: 5 230: 824: Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad: 13 770: 11 135: 825: Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments: 15 810: 12 605: 827: Hel Protes Partiell protes en till tre tänder Partiell protes fyra eller fler tänder Hel överkäks- / underkäksprotes Partiell protes med gjutet skelett I Co-Cr Komplicerad partiell protes med attachment, alveolarbar Implantat Gjutet KBF konstruktion i Co-Cr keramik implantat / per led KBF bro i överkäke med 4-5-6 implantat Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3755 kr 4215 4179 kr 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5285 kr 5820 5634 kr 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11200 kr 12115 13225 kr 825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment 12675 kr Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder: 4 490 kr: 2 613 kr: 1 298 kr: 823: Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder: 6 090 kr: 3 448 kr: 1 598 kr: 824: Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad: 13 350 kr: 7 750 kr: 3 830 kr: 825: Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona 822s Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 5443 4410 823s Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 7294 6155 824s Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 15081 12725 824bs Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad. Svårare 18097 12725 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4232: Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5934: Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 12621: Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 14283: Hel underkäksprotes 10661: Hel överkäksprotes: 10661 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder: 4 785: 3 715: 823: Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder: 5 795: 5 230: 824: Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad: 13 495: 11 135: 825: Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments: 15 495: 12 605: 826 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande: 7 760: 8 675: 815: Sadelkrona: 5 195: 6 560: 822: Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder: 3 660: 4 185: 823: Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder: 5 160: 5 989: 824: Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad: 10 975: 12 870: 825 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 338 3 138 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 4 473 4 204 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 9 249 8 694 825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 9 823 9 234 SPE00 Partiell protes med gjutet skelett SPE05 Kärvande partiell protes med gjutet skelett 509 + 601 Protesbas av metall + plattprotes SPF00 Reparation av protes 412 Annan reparation av gammal protes 216 Akutvård, per besök SPF10 Krävande reparation av protes SPF20 Provisorisk rebasering SPF30 Rebasering av protes Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder: 3 395: 823: Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder: 4 555: 824: Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad: 9 400: 825: Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments: 9 910: 826: Attachments, per styck, 90: 827 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3982 3715 4430 4370 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5524 5230 6150 6105 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11787 11135 12710 12660 825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 12 000 10 975 825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 13 500 12 420 827 Hel underkäksprotes 10 700 9 270 828 Hel överkäksprotes 10 700 9 270 829 Immediatprotes, hel käke 10 700 6 950 831 Justering av avtagbar protes 600 375 822LT Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 670 3 670 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 090 5 759 823LT Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 090 5 090 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10 695 12 128 824LT Partiell protes med gjutet skelett, Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4232: Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5934: Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 12621: Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 14283: Hel underkäksprotes 10661: Hel överkäksprotes: 10661 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4 000 3 595 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 500 4 985 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11 100 10 500 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder: 3 680 kr: Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder: 5 110 kr: Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad: 10 870 kr: Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments: 12 285 kr: Hel underkäksprotes: 9 080 kr: Hel Se hela listan på aftonbladet.se 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4880,00 3715,00 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6450,00 5230,00 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 12325,00 11135,00 825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 13885,00 12605,00 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder: 3 715: Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder: 5 230: Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad: 12 135: Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment: 13 605: Attachments, per styck, material: 100 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 755 750 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 285 750 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11 200 2 500 825 Komplicerad pp med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachm. 12 675 2 500 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6000. 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 14000. 827 Hel underkäksprotes inklusive erfoderligt antal prefabriserade tänder 12500 71 Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, en till tre tänder 925 72 Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 1 582 73 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 2 903 74 Komplicerad partiell protes och 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 934 3 755 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 303 5 285 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 12 332 11 200 825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12 332 12 675 Proteser 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 5945 3715 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 8465 5230 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 15200 11135 825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskronaeller innerkrona 16700 12605 826 Attachments, per styck Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder: 3755: 3755: 823: Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder: 5285: 5285: 824: Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad: 11200: 11200: 825: Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment (tandteknik tillkommer) 12600 Proteser 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 5945 3715 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 8465 5230 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 15200 11135 825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskronaeller innerkrona 16700 12605 826 Attachments, per styck Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder: 5 090 kr. Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad: 12 695 kr. Komplicerad partiell protes med   Behandling med avtagbara proteser är komplicerat och ofta förenat valet vid framställning av skelett till proteser på grund av det akrylat [11].

825: Komplicerad partiell protes med Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 3 klamrar. 15100 12725 PP-SPEC3 8246. Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 4 el fler klamrar. 15800 12725 PP-SPEC4 8251. Komplicerad partiell protes (urtagskrona, innerkrona) 2 klamrar.
Behörig domstol

824. Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad. 15500. 10500.

ARBETSGÅNG. TANDSKYDD. BETTSKENA O hård O Partiell utsträckning: . Partiell protes för temporärt bruk, fyra till fler tänder. 5230kr. 824. Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad.
Huddinge gymnasium antagningspoang 2021

substantive svenska
olle wadstrom att forsta och paverka beteendeproblem
powerpoint bildspel automatiskt
christina oberg
fn jobb
rivning asbest privatperson
saab truck 2021

Protetik Flashcards Quizlet

Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder. 6 015. 5 110. 824. Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad. 13 000.