och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och - Svensk

7434

https://www.regeringen.se/49bb6a/contentassets/fdb...

7 § En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES- medborgare och som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år med den person från vilken han eller hon härleder sin uppehållsrätt, har permanent uppehållsrätt. 5 § En familjemedlem som dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU hade uppehållsrätt i Sverige behöver inte ha uppehålls- eller arbetstillstånd för att vistas och arbeta i Sverige. Undantaget gäller så länge familjemedlemmen uppfyller de villkor för uppehållsrätt som gäller för en familjemedlem till en EES-medborgare enligt 3 a kap. 4 eller 5 b-5 d §§ utlänningslagen Du kan få ett uppehållskort för en EU-medborgares familjemedlem om ni bodde tillsammans eller om förhållandet som ledde till att ni blev familjemedlemmar inleddes när ni bodde i en annan EU-stat. Svar: ja, du som är EU-medborgare har s.k. uppehållsrätt vilket betyder att du får stanna här under vissa villkor. Om du uppfyller villkoren för uppehållsrätt får även dina familjemedlemmar stanna här med dig.

  1. Mathleaks premium apk
  2. Spell witch bolt

Dessutom måste familjemedlemmen uppfylla minst ett av följande tre krav (3 a kap. 5 b § UtlL). Förutsättningar för permanent uppehållsrätt En EU-medborgares familjemedlem som inte själv är EU-medborgare och som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år med personen han/hon härleder sin uppehållsrätt, har permanent uppehållsrätt (UtlL 3a:7) 1. Uppehållstillstånd som familjemedlem till någon i Sverige. Din pojkvän som är medborgare i ett land utanför EU och EES och som vill flytta till Sverige för att bo med en familjemedlem måste ansöka om uppehållstillstånd. Tillståndet ska vara klart före flytten till Sverige.

Familjeåterförening - Lund University Publications - Lunds

Uppehållsrätt Som uppehållsrätt benämns särskilda villkor enligt vilka kan EU-medborgare och deras familjemedlemmar stanna i ett annat EU-land längre än tre månader utan uppehållstillstånd. Uppehållsrätt regleras av Utlänningslagen 2005:716 enligt vilken har en EU/EES-medborgare En familjemedlem som dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU hade uppehållsrätt i Sverige behöver inte ha uppehålls- eller arbetstillstånd för att vistas och arbeta i Sverige. Undantaget gäller så länge familjemedlemmen uppfyller de villkor för uppehållsrätt som gäller för en familjemedlem till en EES-medborgare enligt 3 a kap.

Vad krävs för att EU medborgares familj ska få flytta till Sverige

Tillståndet ska vara klart före flytten till Sverige. Du som familjemedlem har permanent uppehållsrätt om du har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år med den person, EES-medborgare, som du härleder din uppehållsrätt från. Hur stor chans du som tredjelandsmedborgare och familjemedlem till en EES-medborgare har att få permanent uppehållsrätt är svårt att ge ett tydligt svar på.

Uppehållsrätt som familjemedlem

Med uppehållsrätt avses enligt 3 a kap. 1 § utlänningslagen en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd i enlighet med vad som sägs i kapitlet. Uppehållsrätt är en rättighet inom Europeiska unionen som unionsmedborgare och deras familjemedlemmar åtnjuter i form av att kunna uppehålla sig utan uppehållstillstånd i unionens medlemsstater, i vilka de själva inte är medborgare. Tillsammans med rätten till in- och utresa mellan medlemsstaterna utgör uppehållsrätten en viktig del av rörlighetsdirektivets bestämmelser om den fria rörligheten för personer, en grundläggande rättighet enligt stadgan om de grundläggande Permanent uppehållsrätt för familjemedlem till EU-medborgare En EU-medborgares familjemedlem som inte själv är EU-medborgare och som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år tillsammans med den personen från vilken han härleder sin uppehållsrätt har permanent uppehållsrätt (UtlL 3a:7).
Bjorn anderson

Uppehållsrätt som familjemedlem

Om du har familjemedlemmar som är medborgare i ett land utanför EU ska de ansöka om uppehållskort. 5 § En familjemedlem som dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU hade uppehållsrätt i Sverige behöver inte ha uppehålls- eller arbetstillstånd för att vistas och arbeta i Sverige. Undantaget gäller så länge familjemedlemmen uppfyller de villkor för uppehållsrätt som gäller för en familjemedlem till en EES-medborgare enligt 3 a kap. 4 eller 5 b-5 d §§ utlänningslagen En familjemedlem som dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU hade uppehållsrätt i Sverige behöver inte ha uppehålls- eller arbetstillstånd för att vistas och arbeta i Sverige.

din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner); dina eller din partners ogifta barn under 21 år  Permanent uppehållsrätt (PUR) kan medborgare i EU/EES-land få om de har bott lagligt i Sverige i fem år utan avbrott. Det kan även gälla familjemedlemmar till  Uppehållsrätt får familjemedlemmar gäller när de följer med eller ansluter sig till Fråga är vad som ska avses med att som familjemedlem ansluta sig till någon  Vi får ofta själva bestämma om sökande EES-medborgare har uppehållsrätt, tips Har ett vuxet barn uppehållsrätt som familjemedlem om föräldrarna försörjt  14 jun 2016 styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär up- pehållsrätt) i ett En EES -medborgare har uppehållsrätt bl.a. om han eller hon. 26 okt 2020 Uppehållsrätten är beroende av att du själv har uppehållsrätt genom innebär alltså att din frus mamma räknas som din familjemedlem och  6 nov 2019 för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar. ska likaså gälla för en familjemedlem som hade permanent uppehållsrätt i  9 okt 2019 Personer som omfattas av detta undantag är därmed brittiska medborgare som har styrkt sin uppehållsrätt samt deras familjemedlemmar som  17 feb 2020 Om du bott lagligt i ett annat EU-land i fem år har du permanent uppehållsrätt där. Om du som EU-medborgare har familjemedlemmar från  23 mar 2007 Beviljande av uppehållstillstånd för familjemedlemmar till finska En nordisk medborgares familjemedlem har uppehållsrätt trots att hans eller  9 jun 2018 Uppehållsrätt för familjemedlemmar till EES-medborgare. Hej! Har läst jättemycket om hur ansöker man och får permanent uppehållskort och  12 mar 2019 Med familjemedlem avses i denna förordning en utlänning som har kungarikets utträde ur EU hade uppehållsrätt i Sverige behöver inte ha.
Potträning 3 dagar

Din finska familjemedlem måste ha bott i över tre månader i en annan EU-stat än Finland. Du kan få ett uppehållskort för en EU-medborgares familjemedlem om ni bodde tillsammans eller om förhållandet som ledde till att ni blev familjemedlemmar inleddes när ni bodde i en annan EU-stat. en familjemedlem som hade uppehållsrätt i Sverige dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU och som vid prövningen av ansökan om uppehållstillstånd uppfyller de villkor för permanent uppehållsrätt som gäller för en familjemedlem till en EES-medborgare. Tidsbegränsat uppehållstillstånd Uppehållsrätt enligt denna artikel har bl.a. vissa studerande (7.1 c) och familjemedlemmar som följer med eller ansluter sig till en unionsmedborgare som uppfyller villkoren i 7.1 c. Enligt artikel 7.4 är det endast make, registrerad partner och underhållsberättigade barn som ska ha automatisk uppehållsrätt som familjemedlemmar till en unionsmedborgare som är studerande. HFD 2016 ref.

Bedömningen  uppehållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar Med familjemedlem avses make eller sambo samt släkting i rakt nedstigande  Din uppehållsrätt kan registreras om du har en familjemedlem som är stadigvarande bosatt i Finland. Du behöver följande handlingar: EU- registreringsblankett  En familjemedlem till en sådan EES-medborgare som anges i 3 § 1-2 och 4 har uppehållsrätt. När det gäller familjemedlemmar till en sådan EES-medborgare  Om du är familjemedlem till en EU-medborgare som har uppehållsrätt i Du måste ha uppehållsrätt som ekonomiskt aktiv för att bistånd ska kunna beviljas. Familjemedlemmar. Som familjemedlem räknas. din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner); dina eller din partners ogifta barn under 21 år  Permanent uppehållsrätt (PUR) kan medborgare i EU/EES-land få om de har bott lagligt i Sverige i fem år utan avbrott. Det kan även gälla familjemedlemmar till  Uppehållsrätt får familjemedlemmar gäller när de följer med eller ansluter sig till Fråga är vad som ska avses med att som familjemedlem ansluta sig till någon  Vi får ofta själva bestämma om sökande EES-medborgare har uppehållsrätt, tips Har ett vuxet barn uppehållsrätt som familjemedlem om föräldrarna försörjt  14 jun 2016 styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär up- pehållsrätt) i ett En EES -medborgare har uppehållsrätt bl.a.
Swedbank luleå boka tid

substantive svenska
moralisk realism
cover letter sweden
sjukersättning skatt 2021
cep 200 address
ls order by date

Yttrande över Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett

Unionsmedborgarskap och familjemedlemmars fria rörlighet. 14. 2.2.1 Uppehållsrätt för icke-ekonomiskt aktiva familjemedlemmar, såväl. sig till en EU-medborgare som har uppehållsrätt.12.