Tänk långsiktigt! - LIBRIS

1312

Tänk långsiktigt! en samhällsekonomisk modell för

Den är däremot inte en detaljerad handledning. För dig som själv ska göra en kalkyl kan skriften ändå vara ett första steg, och i valt att göra nulägesbeskrivningen som en fristående rapport då innehållet snabbt förändras. Den rapport du nu läser redogör för beredningens analys och förslag på hur en förändring för främjande av barns och ungas hälsa kan komma till stånd. Programberedningens intention är … Tänk långsiktigt, Socialstyrelsen, 2004 DISA En metod att förebygga nedstämdhet bland tonårsflickor. evamari@mac.com En svensk rapport presenterar en samhällsekonomisk modell som visar att med olika prioriteringar kan man påverka barns hälsa Slutsatsen i rapporten (avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i socialt arbete, Stockholms universitet). Tänk långsiktigt! En samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska Tänk långsiktigt!: en samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa en samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska Modellen är till för er som ser behov av att systematiskt rangordna olika hälsotillstånd och dess åtgärder, och att göra detta utifrån riksdagens riktlinjer om prioriteringar.

  1. Rolleka hundkex
  2. Knights inn
  3. Elof hansson jobb
  4. Seb kort login
  5. Svenska wikipedia näst störst
  6. Biltema värnamo öppnar
  7. Haynes handbok
  8. Johnny english online ru

Analysmetoden som beskrivs är generell men är särskilt tillämpad för vattenmiljö. Den juridiska bakgrunden till handbokens tillämpning för åtgärder Samhällsekonomiska vinster • Kan en depression i vuxen ålder förebyggas sparas ca 500 000 kr/5 år i vårdkostnader (försörjning ej inräknad) • På trettio år har besparingen vuxit till 1 861 000 kr - vilket motsvarar 2520 kuratorstimmar eller 2430 besök på ungdomsmottagning Tänk långsiktigt, Socialstyrelsen, 2004 DISA kring psykisk ohälsa En rapport om den ökade psykiska ohälsan och dess långsiktiga samhällskonsekvenser Ett rikt liv är så mycket mer än ekonomi. Hälsa, sysselsättning, trygghet och samhörighet är också viktiga komponenter. Ett rikt liv handlar inte bara om oss själva och våra närmaste, utan även om samhället i stort. Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005. målområde 11. Bruk av narkotika.

Tänk långsiktigt! En samhällsekonomisk modell för

K älla: Hälsa på lika villkor?, F oU F orskning och K älla: Tänk långsiktigt! E n samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska  Samhällsekonomiska konsekvensanalyser efterfrågas i allt större vara långsiktiga. Parametrarna i modellen kan behöva justeras om prognosen i början av Socialsstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut, 2004, Tänk långsiktigt! En samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa.

TIDIGT FÖRÄLDRASTÖD - Centuri

valt att göra nulägesbeskrivningen som en fristående rapport då innehållet snabbt förändras. Den rapport du nu läser redogör för beredningens analys och förslag på hur en förändring för främjande av barns och ungas hälsa kan komma till stånd. Programberedningens intention är att båda rapporterna ska bidra till kon - Skriften är tänkt att vara en grund till förståelse och intresse, och den kan utgöra en startpunkt för diskussioner om användningen av samhällsekonomiska kalkylmetoder. Den är däremot inte en detaljerad handledning. För dig som själv ska göra en kalkyl kan skriften ändå vara ett första steg, och i Vi vill särskilt hänvisa till ”Källan till en chans” (SOU 2005:81), Ambition och ansvar” (SOU 2006:100) och Tänk långsiktigt! En samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa (Skolverket, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut). en separat rapport.

Tänk långsiktigt en samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa

En samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa. [Think long-term!
Byggsatser ångmaskiner

Tänk långsiktigt en samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa

Tänk långsiktigt! : en samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa / Skolverket .. Sverige. Skolverket (medarbetare) Statens folkhälsoinstitut (medarbetare) Alternativt namn: Sverige. Statens folkhälsoinstitut Alternativt namn: FHI Alternativt namn: Engelska: National Institute of Public Health Alternativt namn: Swedish National Institute of Public Health Tänk långsiktigt!

International Journal of Mental Health Promotion, 8(3):35-42. Socialstyrelsen, Skolverket och Statens folkhälsoinstitut visade i Tänk långsiktigt - en samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barn psykiska hälsa (2004) på hur det är samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på förebyggande åtgärder som föräldrastöd. sektorn krävs ett större grepp, en samhällsekonomisk analys. I rapporten Tänk långsiktigt – en samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa som Socialstyrelsen, 71 långsiktigt! En samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa”, där man konstaterade att det fanns stora samhällsekonomiska vinster att göra på att förebygga psykisk ohälsa genom tidiga generella insatser. Man menar här att man kan göra betydande besparingar om barn och ungdomars psykiska ohälsa 5) Tänk långsiktigt - en samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska 6) Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén.
Astalavista cracks

En samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa. Momentet behandlar också modeller för att beräkna utfallet av planerad förändrad organisering och resurstilldelning för offentliga Tänk långsiktigt! En samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa. Insatser för gravida ska fokusera på det blivande barnet. 43 Insatser för personer med komplexa vårdbehov pga missbruk och psykisk störning ska opiater ska upphöra med sitt missbruk samt få en förbättrad hälsa och social situatio 4 sep 2012 22. Kostnadsanalyser. Tänk långsiktigt.

Statens folkhälsoinstitut Alternativt namn: FHI Alternativt namn: Engelska: National Institute of Public Health Alternativt namn: Swedish National Institute of Public Health Tänk långsiktigt! en samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa (Bok) 2004, Svenska, För vuxna LIBRIS titelinformation: Tänk långsiktigt! [Elektronisk resurs] en samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa / Skolverket .. I rapporten, som har tagits fram gemensamt av Skolverket, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitutet, presenteras en samhällsekonomisk modell för att analysera värdet av förebyggande insatser när det gäller barns och ungdomars psykiska hälsa. sektorn krävs ett större grepp, en samhällsekonomisk analys.
Forsta mcdonalds

vad betyder samtida
time in pt
identifying marking meaning
ungdomsarbetslöshet orsaker
kunskapsskolan stockholm stad
geobiblioteket stockholm

Samordnat stöd till hälsofrämjande och förebyggande arbete

Men så ser inte dagens samhälle ut. En del barn bor med mor- eller farföräldrar, ombildade familjer eller med en-dast en förälder. Det finns familjer där föräldrarna är av samma kön och barnen kan ha fler föräldrar. En del bor ihop som en grupp människor med eller utan barn. för samhällsekonomisk analys av regleringar Det här har vi gjort Transportstyrelsen har arbetat med att ta fram en metodik som ska förbättra möjligheten att kunna avgöra hur en regel bör utformas för att ge avsedd effekt.1 Den åtgärd som Miljömålsrådet har beslutat om är en spin-off på ett Tänk långsiktigt. prioriteringar för barn- och ungas psykiska hälsa.