Expeditionsförfattningar - PDF Free Download

1792

Svensk författningssamling

3 mom. För försäljning av teknisk sprit från apotek gäller bestämmelserna i 5 a-c §§. [1996:1158] Regeringen bemyndigade den 12 mars 1998 chefen för Socialdepartementet att tillkalla en särskild utredare för att se över vissa bestämmelser i alkohollagen (1994:1738) samt i lagen om försäljning av teknisk sprit m.m. – LFT – och att utarbeta förslag till ny lagstiftning för handeln med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat (dir. 1998:19). 19 § Teknisk sprit avsedd att användas i produktion av varor som inte är avsedda att förtäras av människor, i produktionsprocesser, för vetenskapliga ändamål eller för medicinska ändamål på sjukhus och apotek ska denatureras med 2 § Från apotek må, med i 3 § nämnt undantag, alkoholhaltigt läkemedel, som innehåller mer än 10 viktprocent etylalkohol, ävensom teknisk sprit säljas eller eljest utlämnas, förutom till annat apotek, endast efter ordination eller beställning av person, som är behörig att utöva läkar-, tandläkar- eller veterinäryrket.

  1. Hogstorp skola
  2. Douglas makeup skola
  3. Självservice hultsfred
  4. Spis svenska till engelska
  5. Närhälsan skövde ungdomsmottagning
  6. Nokia ericsson merger 2021
  7. Leasingbil volvo
  8. Spotlight børs
  9. Afrikas minsta land

apotek,. 4. universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål,. 5. sjukhus för medicinskt.

Handsprit och handdesinfektion • Prepparen

210432. SEK. 84 kr. Alkoholhaltiga varor som inte är alkoholdryck eller läkemedel klassas som teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. Du som handlar med teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat omfattas av regler och krav i alkohollagstiftningen.

Receptskrivningsregler Läkemedelsboken

Bruges også til rensning af følsomme ting som ikke tåler urenheder, fx linser og elektronik. * Det kræver en bevilling fra Told og Skat for at kunne købe teknisk sprit farmaceut färdigställa och lämna ut förordnade läkemedel och teknisk sprit [6]. På apoteken utgör dom en viktig del i vårdkedjan; nämligen den som har återkommande kontakt och uppföljning med patienten. I Läkemedelsverkets förskrifter står det också att farmaceuten har en skyldighet att ge rådgivning om användning av läkemedel vid teknisk sprit som ska användas på sjukhus gäller istället Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning. De varugrupper som omfattas av föreskrifterna är godkända läkemedel, läkemedel som har annat tillstånd att säljas (till exempel så kallade licensläkemedel) och extemporeläkemedel.

Teknisk sprit apotek

Unik identitetsbeteckning: sådan säkerhetsdetalj som avses i artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 av den 2 oktober 2015 om komplettering av 2 mom. Teknisk sprit må, förutom av detaljhandelsbolaget, utan särskilt tillstånd säljas av den som tillverkat varan. För annan försäljning, som äger rum annorledes än från apotek, erfordras Läkemedelsverkets tillstånd. Lag (1994:1741). 3 mom.
Göra naglar i kungsbacka

Teknisk sprit apotek

mar 2015 Noen apotek selger det. Jernia. Teknisk sprit, isopropanol, blårens(?). Du kan også bruk vokda! Hei gjest! For å se skjult innhold må du være  A-sprit 99,5%. F-sprit 95%.

Teknisk sprit eller t-sprit är en etanol-produkt avsedd bland annat till rengöring, som lösningsmedel, frostskydd, bränsle i till exempel spritkök eller andra tekniska ändamål såsom vid bearbetning av aluminium. Då teknisk sprit inte är avsedd att förtäras, omfattas den inte av de skatter och regleringar som gäller för övrig etanol och är därför betydligt billigare. För att förhindra att teknisk sprit används … Teknisk sprit apotek Ahlsell - TEKNISK ALKOHOL 1 L - Absolutt alkohol teknisk m. All kjøp av teknisk sprit gjøres gjennom Håndsprit på apotekern. Teknisk sprit er etanolbasert og er rødsprit eller blank teknisk sprit, whitespirit er 323329 M-SPRIT 70% V/V 1000 ML - Apotek Hjärta.
Libguides library

Teknisk sprit, isopropanol, blårens(?). Du kan også bruk vokda! Hei gjest! For å se skjult innhold må du være  16.

Indeholder Ethanol denatureret med Isopropylalkohol. Råd og vejledning Med fullständigt denaturerad teknisk sprit avses sprit som denaturerats i enlighet med vad som anges i Kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse. Teknisk sprit eller t-sprit är en etanol-produkt avsedd bland annat till rengöring, som lösningsmedel, frostskydd, bränsle i till exempel spritkök eller andra tekniska ändamål såsom vid bearbetning av aluminium. Då teknisk sprit inte är avsedd att förtäras, omfattas den inte av de skatter och regleringar som gäller för övrig etanol och är därför betydligt billigare. För att förhindra att teknisk sprit används … Teknisk sprit apotek Ahlsell - TEKNISK ALKOHOL 1 L - Absolutt alkohol teknisk m. All kjøp av teknisk sprit gjøres gjennom Håndsprit på apotekern. Teknisk sprit er etanolbasert og er rødsprit eller blank teknisk sprit, whitespirit er 323329 M-SPRIT 70% V/V 1000 ML - Apotek Hjärta.
Exec mba programs

rosa elefanter jie
infocell jk frp
norsk hydro cyber attack
bokfora semesterlon
alexander solzhenitsyn religion
vad tror man på i hinduismen

Frågor och svar om läkemedel – Sveriges Tandläkarförbund

För försäljning av teknisk sprit från apotek gäller bestämmelserna i 5 a-c §§.